top of page

RETRO KAMPICA

retro kampica bez dodataka

CIJENA : 670 € / DAN

retro kampica sa dodatkom inventara ( 2 školjkice, coffe table i bačva), 2 aranžmana i dekorativnim tepisima

CIJENA : 800 € / DAN

bottom of page