*troškovi dostave i odvoza namještaja na lokaciju obračunavaju se naknadno